Sprejemniki sončne energije
          Elektrika iz sonca
          Sodobna ogrevala
          Statistični podatki
          Izračuni
          Primeri uporabe
 
 
 

  Alternativni viri energije
 

Zaradi znatne podražitve primarnih energentov v zadnjih dveh, treh letih in ob nenehnem trendu naraščanja primarnih virov energije se vedno več ljudi odloča za alternativne vire energije. Sem sodijo geotermalna energija, energija vetra, biomase, energija vode ter sončna energija v obliki sprejemnikov sončne energije (SSE) in sončnih celic (PV).

Z AION sistemom vam zagotovimo znatno znižanje stroškov primarnih energentov. In ne samo to. Ob nižjih stroških ogrevanja boste z uporabo najsodobnejših čistih solarnih tehnologij znatno znižali onesnaževanje okolja. In nad vsem tem boste imeli kontrolo.

 

 

Naš cilj je identficirati potrebe in želje strank, poiskati najustreznejše rešitve in jih integrirati z obstoječimi sistemi. Na osnovi tako tehničnih kot ekonomskih izračunov vam vas bomo pripeljali do pravilnih odločitev pri izbiri solarnega sistema. Na osnovi ekonomskih parametrov povratka investicije, donos investicije, itd. bo vaša odločitev stala na tdnih temeljih brez kakršnihkoli kasnejših presenečenj.

 

 


Povečajte donos vaše investicije, zmanjšajte stroške za vse vrste energije, odločite se za pravo tehnologijo...z AION-om.


internet CMS: www.arkada.net