Sprejemniki sončne energije
          Elektrika iz sonca
          Sodobna ogrevala
          Statistični podatki
          Izračuni
          Primeri uporabe
 
 
 

  Energija
Elektrika iz sonca
 

Pričakuje se, da bodo fotovoltaični sistemi v prihodnosti postali eden od stebrov alternativnih virov energije. Uporaba sončnih celic se v zadnjih letih iz področja mobilnosti (avtodomi, plovila,..) in v primerih nedostopnosti el. omrežja (planinske koče, vikendi,...) seli v izgradnjo sončnih elektrarn, z namenom proizvodnje el energije in prodajo le-te v omrežje.

Sončne celice direktno spreminjajo sončno energijo v električno energijo in pomenijo najbolj čisto obliko pridobivanja električne energije. V Sloveniji je s povečanjem odkupne cene kWh zanimanje investitorjev v tovrstne naložbe izgradnje sončnih elektrarn vse večje. Tako je poleg večje neodvisnosti od elektro omrežja in manjšemu nesnaževanju okolja investicija v sončno elektrarno postala bolj zanimiva tudi z vidika naložbe.

 

 

 

 

 

S postavitvijo svoje sončne elektrarne si lahko zagotovite dolgoročne redne prihodke z donosi, ki so primerljivi z donosi vzajemnih sladov ali drugih finančnih naložb. Izkoristite priložnost in si postavite svojo sončno elektrarno kot eno izmed vaših dolgoročnih naložb.

 

 

 


internet CMS: www.arkada.net