Voda
          Zrak
              Zrak v prostorih
              Ustavite nadležno plesen
              Izženite pršice
          Elektromagnetni smog
 
 
 

  Zdravje
Elektromagnetni smog
 

Sodoben bivanjski prostor zagotavlja bivanje z znatnim znižanjem elektromagnetnega (EM) sevanja. Seveda moramo na zmanjšanje EM smoga paziti že pri samem projektiranju električne napeljave. Vse naprave, ki ustvarjajo EM smog v našem bivanjskem prostoru lahko v primeru, da jih ne uporabljamo avtomatsko izklopimo.

 

Področje elektromagnetnih sevanj v Sloveniji urejata Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju in Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja.

 

Uredba določa v zvezi z elektromagnetnim sevanjem v okolju mejne vrednosti veličin elektromagnetnega polja v okolju, stopnje varstva pred sevanjem v posameznih območjih naravnega in življenjskega okolja, način določanja vrednotenja obremenitve okolja zaradi sevanja ter ukrepe za zmanjšanje in preprečevanje čezmernega sevanja.
 

 

Pravilnik določa vrste veličin elektromagnetnega polja, ki so predmet prvih meritev in obratovalnega monitoringa elektromagnetnega sevanja v okolju kot posledice uporabe ali obratovanja vira sevanja, metodologijo merjenja veličin, vsebino poročila o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu.

 

 

Živite v "bolni zgradbi"? Ne igrajte se s svojim zdravjem. Ne pozabite načrtovati območja brez EM smoga v vašem bivanjskem prostoru. Pomagajte si z AION-om.

 

Ali ste vedeli:

- da že šibka EM polja lahko vplivajo na zdravje ljudi (nespečnost, glavoboli, utrujenost) pri daljši izpostavljenosti ali v času počivanja, ko je telo bolj občutljivo (ena najobsežnejših raziskav - US Environmental Protection Agency; 1995)

- da je 2x večja verjetnost da zbolite za levkemijo ali dobite (cerebral) tumor, če živite v razdalji 50 m od visokonapetostnih vodov

 

 

 


internet CMS: www.arkada.net