Voda
          Zrak
              Zrak v prostorih
              Ustavite nadležno plesen
              Izženite pršice
          Elektromagnetni smog
 
 
 

  Zdravje
Zrak
 

ZRAK v prostoru mora biti svež in čist. Tako kot zdrava pitna voda ni slučaj, ampak rezultat vaših odločitev, je tudi svež zrak v domu rezultat vaših odločitev.

 

Vprašanje je torej, kako boste zagotovili lastnosti zraka kot so; temperatura, vlažnost, prisotnost prašnih delcev, mikroorganizmov, plinov, dovolj kisika, itd. ?

 

Danes vemo da je zrak v prostorih poln bakterij, virusov, raznih prašnih delcev, plinov, vonjav, itd. Sami se moramo odločiti kaj od tega nas moti in želimo odstraniti.  Tehnologije (HEPA, elektronski in ogljikovi filtri, ionizatorji, UV čistilci, ozonski generatorji, itd) so znane in dostopne.

 

Z AION-om jih lahko povežete v vaš celovit sistem, ki bo deloval popolnoma usklajeno.

 

Zaskrbljujoče ugotovitve so privedle do spoznanja, da je potrebno odstraniti povzročitelje in ne iskati zdravila. Potrebno je torej izboljšati kvaliteto zraka v prostorih in iz zraka odstraniti onesnaževalce, ki jih ljudje vdihavamo.

 

S prezračevanjem z izkoriščanjem odpadne toplote (rekuperacija) dosežemo energetsko učinkovit, prijeten ter predvsem zdrav bivanjski prostor.  

 

Namesto, da sami odpiramo okna in vrata, kar običajno naredimo dvakrat na dan, ponoči ko spimo pa se verjetno sprijaznimo z izrabljenim zrakom ali pa s priprtim oknom, kar pozimi pomeni veliko toplotnih izgub in prepih, nam inteligentna hiša poskrbi za dotok svežega zraka, ki se je predhodno ogrel s pomočjo izrabljenega zraka, po naši želji.

 

Sveži zrak dovajamo v bivalne prostore s pomočjo pravilno postavljenimi prezračevalnimi ventili, ki jih krmilimo glede na količino zraka in glede na letni čas. Svež zunanji zrak lahko pred vstopom v bivanjski prostor očistimo prašnih delcev, cvetnega prahu. To je pomembno za ljudi, ki so alergični na cveti prah ali na pršice, saj se s filtriranjem na splošno zmanjša gostota prahu v prostoru.

 

 

Ali ste vedeli: 

- da cigaretni dim predstavlja vir onesnaženja, ki je bistveno bolj škodljiv od industrijskega ali avtomobilskega. Zakajen prostor je do 6X bolj onesnažen, kakor najbolj prometna cesta,

- da prav zaradi higienskega in zdravstvenega vidika v bivanjskem okolju ni priporočljivo uporabljati tehnologij npr. za ogrevanje, ki delujejo na principu intenzivnega kroženja zraka.


internet CMS: www.arkada.net