Voda
          Zrak
              Zrak v prostorih
              Ustavite nadležno plesen
              Izženite pršice
          Elektromagnetni smog
 
 
 

  Zdravje
 

Eden izmed najpomembnejših zahtev pri gradnji sodobnega bivanjskega prostora je nedvomno zagotavljanje zdravju primernih življenjskih pogojev. Tako je najbrž zelo na mestu vprašanje, s kakšnimi materiali in podsistemi bomo zagotovili primeren bivanjski prostor, ki bo pozitivno vplival na naše počutje.
 
Pri tem verjetno ne bomo sklepali nikakršnih kompromisov. Želimo piti čisto vodo, brez dopustnih mej npr. težkih kovin, mikroorganizmov v njej, želimo dihati svež in čist zrak, ki zjutraj ob nepredušno zaprtih oknih in vratih ne bo zatohel, in verjetno nas tudi pri EM sevanjih najedajo dvomi v resničnost izjav strokovnjakov, ki se ne morejo zediniti o škodljivosti le-teh.
 
 
Z zdravim, pozitivnim pristopom se bomo lahko izognili številnim tveganjem ali pa bomo vsaj zmanjšali prisotnost snovi, ki izrazito negativno delujejo na naše zdravje.

 

Kako vas vaša "hiša" lahko naredi bolnega? Odstranite strupe iz "strupene hiše". Pokličite nas - AION.

 


internet CMS: www.arkada.net